Bilsem Okulu Nedir ?

Bilsem Ne yaparBİLİM VE SANAT MERKEZİ NEDİR ?  ( BİLSEM NEDİR ?)

Bilsem’in açılımı, Bilim ve Sanat Merkezleri ’dir. Bilim ve Sanat Merkezleri’nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem’e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.
Bilsem’in amacı: Örgün eğitim sisteminde, tüm öğrencilerle aynı müfredata tabi tutulan fakat diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel özelliklere sahip öğrencileri değerlendirmektir. Yani, özel yetenekli öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek üzere onlara özel müfredatlar hazırlayan destekleyici eğitim kurumudur. **

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
Bilim ve Sanat Merkezleri; okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır. Bu merkezlerde öğrenciler uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme ve proje üretimi/yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.
Özel yetenekli öğrencilerin kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için normal okullarda verilen eğitimin ötesinde farklılaştırılmış bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 80 ilde 106 BİLSEM ile hizmet vermektedir.

 

 

BİLSEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR ?

Bilsem, Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen takvime ve şartlara göre yapılmaktadır. Geçmiş yıllarda daha üst sınıfların yer aldığı sınav yaşı 2016-2017 eğitim yılı için oldukça aşağı yaşlara çekilmiştir. Sınavlar için bireysel başvuru yapılamamaktadır. Sınava katılan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş ve kayıtları e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirmişlerdir.

2016-2017 eğitim yılında Bilsem merkezlerine öğrenci seçme işlemi 1, 2 ve 3. sınıflar seviyesinde tablet bilgisayarlarla dijital olarak yapılmıştır. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci ile ilgili işlemler il tanılama sınav komisyonları tarafından yürütülmektedir.

 

BİLSEM İÇİN ÖĞRENCİLERİN ADAY GÖSTERİLMESİ

 

2016-2017 eğitim yılında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam eden öğrenciler arasından genel zihinsel, müzik ve resim yetenekleri alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrenciler sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiştir.

Bunlara Dikkat Edilmelidir!
Öğrenci gözlem formları belirtilen zamanda ve öğretmenler tarafından doldurulmalıdır. Tanılama takviminde belirtilen gözlem formlarının doldurulma süresi geçtikten sonra aday gösterme işlemi yapılmamaktadır.

2016-2017 eğitim yılı için 1, 2 ve 3. Sınıf öğretmenleri aday gösterilen öğrencilerin yetenek alanlarına göre gözlem formları 14 Kasım – 09 Aralık 2016 tarihleri arasında e-okul sistemi üzerinden doldurulmuştur. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanında aday gösterilebilir. Öğrenci bir önceki eğitim yılında bir yetenek alanından Bilsem’e kayıt hakkı kazanmış ise bir sonraki yıl da başka bir yetenek alanından aday gösterilebilir.

Aday öğrencinin gözlem formu doldurularak kayıt işlemlerinin tamamlanması sonrasında raporlama butonundan öğrencinin aday gösterildiği yetenek alanları ile ilgili iki çıktı alınarak aday gösteren öğretmen ve okul idarecisi tarafından imzalanmaktadır. Okul idaresi raporun bir örneğini imza karşılığında veliye teslim eder, bir örneğini de okulda muhafaza etmektedir.*******

 

BİLSEM BAŞVURU ŞARTLARI


1. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama takvimine
göre yapılacaktır.


2. 2016-2017 eğitim öğretim yılında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçme işlemi 1, 2 ve 3.
sınıf seviyelerinde tablet bilgisayarla grup tarama uygulaması şeklinde yapılacaktır.


3.Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması hafta sonu 4’er oturum
şeklinde yapılacak olup uygulamaya girecek öğrenci kendisine bildirilen tek oturuma
ilgili tarih ve saatte katılacaktır. 


4. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci ile ilgili iş ve işlemler il tanılama
sınav komisyonları tarafından yürütülecektir.  

 

BİLSEME ADAY GÖSTERİLME SONRASINDA UYGULAMA SÜRECİ

Kayıtları yapılan öğrencilerin tümü grup tarama uygulamasına girmek zorundadır. Grup tarama uygulamasına girmeyen öğrenciler bireysel değerlendirmeye alınmamaktadır. Grup tarama uygulamasına girecek olan öğrencilere randevuları il tanıma sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM işlemleri modülü üzerinden 19-30 Aralık 2016 tarihleri arasında hafta sonları 4 oturum olarak planlanmıştır. Öğrenci velileri kendilerine uygun bir zaman dilimine denk gelen oturumu seçerek çocuklarını sınava götürmektedirler.

Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin sınav giriş belgeleri 02-08 Şubat 2017 tarihleri arasında e okul sistemi üzerinden yayınlanacaktır. Uygulama giriş belgeleri öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek sınav hakkında bilgilendirilecektir. Grup tarama uygulama sınavları tüm illerde il tanılama sınav komisyonu tarafından belirlenen merkezlerde 11 Şubat – 09 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
Grup tarama uygulaması tüm Türkiye’de tamamlandıktan sonra yetenek alanları bazında sonuçlara göre ülke ortalaması belirlenerek, bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler MEB kurumsal web sitesinden ilan edilecektir.

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra ortalamanın üstünde puan alan öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM işlemleri modülü üzerinden randevu verilecektir.

Bireysel değerlendirmeler 30 Haziran 2017 tarihinde tüm Türkiye’de tamamlandıktan sonra bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları 15 Temmuz 2017 tarihinde MEB web sitesinden açıklanacaktır. Bilsem Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 4-8 Eylül 2017 tarihleri arasında Bilsem kayıtlarını yaptıracaktır.

 

 

 

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ


1. Tüm ülke genelinde 17 Ekim- 11 Kasım 2016 tarihleri arasında 1, 2 ve 3. sınıfların dersine giren sınıf öğretmenleri özel yetenekli öğrencilerin özellikleri, özel yetenekli öğrencilere sunulan özel eğitim hizmetleri,
 
BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ

1. Tüm ülke genelinde 17 Ekim- 11 Kasım 2016 tarihleri arasında 1, 2 ve 3. sınıfların dersine giren sınıf öğretmenleri özel yetenekli öğrencilerin özellikleri, özel yetenekli öğrencilere sunulan özel eğitim hizmetleri, bilim ve sanat merkezleri ve  bu merkezlere öğrenci seçim süreci ile ilgili bilgilendirme eğitiminden geçirilecektir.
2. İl tanılama sınav komisyonu tarafından planlanacak eğitimler bilim ve sanat merkezleri ile rehberlik ve araştırma merkezi yöneticileri ve öğretmenleri tarafından verilecektir.
3. İl Milli Eğitim Müdürlükleri öğretmenlere yönelik yapılacak bilgilendirme eğitimleri ile ilgili planlama ve ulaşılan öğretmen sayıları hakkında düzenlenen ek-1 formunu doldurarak 18.11.2016 tarihine kadar resmi yazı ile Özel Eğitim ve Rehberlik  Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bilgi verecektir.
4. Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre bilim ve sanat   merkezlerine
aday gösterilen öğrencilerin seçimi 3 aşamada gerçekleşmektedir:
a. Gözlem formlarının yetenek alanlarına göre doldurulması,
b. Grup tarama uygulaması,
c. Bireysel değerlendirme aşaması.
5. Grup tarama uygulamasında Genel Müdürlük tarafından yetenek alanlarına göre (genel zihinsel, resim ve müzik) belirlenen barajı geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır.
6. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bireysel  değerlendirme aşamasında  Genel Müdürlük    tarafından
 belirlenen barajı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine yerleşmeye hak kazanacaktır.
 

Öğrencilerin Aday Gösterilme Süreci


1. 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam edip genel  zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmesiyle bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci başlayacaktır.
ve  bu merkezlere öğrenci seçim süreci ile ilgili bilgilendirme eğitiminden geçirilecektir.
 
2. İl tanılama sınav komisyonu tarafından planlanacak eğitimler bilim ve sanat merkezleri ile rehberlik ve araştırma merkezi yöneticileri ve öğretmenleri tarafından verilecektir.
 
3. İl Milli Eğitim Müdürlükleri öğretmenlere yönelik yapılacak bilgilendirme eğitimleri ile ilgili planlama ve ulaşılan öğretmen sayıları hakkında düzenlenen ek-1 formunu doldurarak 18.11.2016 tarihine kadar resmi yazı ile Özel Eğitim ve Rehberlik  Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bilgi verecektir.
 
4. Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre bilim ve sanat   merkezlerine
aday gösterilen öğrencilerin seçimi 3 aşamada gerçekleşmektedir:
a. Gözlem formlarının yetenek alanlarına göre doldurulması,
b. Grup tarama uygulaması,
c. Bireysel değerlendirme aşaması.
 
5. Grup tarama uygulamasında Genel Müdürlük tarafından yetenek alanlarına göre (genel zihinsel, resim ve müzik) belirlenen barajı geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır.
 
6. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bireysel  değerlendirme aşamasında  Genel Müdürlük    tarafından
 belirlenen barajı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine yerleşmeye hak kazanacaktır.