Bilsem Okulu Nedir ?

Bilsem Resim Çıkmış SorularBilsem Resim Sınavı Başvurusu

Resim yetenek/beceri değerlendirme komisyonu üyeleri
Resim alanında özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerin tanılamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere oluşturulan komisyon;
a) Üniversitelerin,
b) Güzel sanatlar fakültelerinin,
c) Güzel sanatlar liselerinin,
ç) Bilim ve Sanat Merkezlerinin,
ilgili alan öğretmenlerinden olmak üzere en az 3 en fazla 5 üyeden oluşur.
Resim yetenek/beceri değerlendirme komisyonun görevleri
Resim yetenek/beceri değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır;
a) Resim alanında aday gösterilen öğrencilerin bireysel incelemelerini Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda yapmak.
b) Değerlendirme sonuçlarına göre oluşturulan öğrenci listelerini il tanılama
sınav komisyonuna göndermek.

1. Bireysel değerlendirme aşamasında;
a. 1 ve 2. sınıflar için “Okunan Hikâyeyi Görsel Olarak Tamamlama” ile birlikte
“İmgesel Tasarım”
b. 3 ve 4. sınıflar için “Gözleme Dayalı Yetenek (Cansız Modelden Çizim) ile
birlikte “İmgesel Tasarım” değerlendirmeleri yapılacaktır.
2. “Okunan Hikayeyi Görsel Olarak Tamamlama”, “İmgesel Tasarım” ve “Cansız
Modelden Çizim” başlıklarının konuları Genel Müdürlüğümüz tarafından kura
yöntemiyle belirlenerek sınav günü İl Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürleri ile
BİLSEM Müdürlerine online olarak gönderilecektir. Birbiriyle ilişkisiz olmak koşuluyla
seçilen üç konudan öğrencinin bir kompozisyon oluşturması beklenecektir.

1. Sınıf Bilsem Resim Sınavı Soruları:

Kaplumbağa , Masa ve Gözlük olan bir resim çiziniz.

 Okulun penceresinden aşağıya baktığında bahçedeki çocuklar bir yere doğru şaşırmış şekilde bakarken parmaklarıyla gösteriyorlar.Çocuklar ne gösteriyorlar..

2. Sınıf Bilsem Resim Sınavı Soruları:

Kaplumbağa , Masa ve Gözlük olan bir resim çiziniz.

 Okulun penceresinden aşağıya baktığında bahçedeki çocuklar bir yere doğru şaşırmış şekilde bakarken parmaklarıyla gösteriyorlar.Çocuklar ne gösteriyorlar..

3. Sınıf Bilsem Resim Sınavı Soruları:

Kaplumbağa , Masa ve Gözlük olan bir resim çiziniz.

 Okulun penceresinden aşağıya baktığında bahçedeki çocuklar bir yere doğru şaşırmış şekilde bakarken parmaklarıyla gösteriyorlar.Çocuklar ne gösteriyorlar..

Bilsem Resim Soruları Puanlaması

1.Okunan Hikâyeyi Görsel Olarak Tamamlama

Kompozisyon 20 Puan

Oranı 20 Puan

Çizgi 20 Puan

Perspektif 20 Puan

Yaratıcılık  20 Puan

Toplam :100 Puan

2. İmgesel Tasarım

Kompozisyon 20 Puan

Oranı 20 Puan

Çizgi 20 Puan

Perspektif 20 Puan

Yaratıcılık  20 Puan

Toplam :100 Puan