Bilsem Okulu Nedir ?

Bilsem Genel YetenekGenel Zihinsel Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

 Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin randevu bilgileri 24 Nisan- 05 Mayıs 2017 tarihleri arasında e-okul sisteminde yayınlanacak ve öğrenci velisine okul müdürlüğü tarafından bildirilecektir.

 Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak olan bireysel değerlendirmeler 8 Mayıs 2017 tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2017 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacaktır.

 Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak değerlendirmeler, öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinde; bu merkezlerin uygun olmaması durumunda ise bilim ve sanat merkezlerinde yapılacaktır.

 Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirme sonuçları değerlendirmeyi yapan uzman tarafından RAM Modülü üzerinden aynı gün içinde sisteme girilecektir.

 Genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirme sonuçları öğrencinin yüksek yararı düşünülerek internet ortamında açıklanmayacaktır.