Bilsem Okulu Nedir ?

Bilsem Sorulari Puani Grup Tarama Uygulama Sonuçlarının Hesaplanması

 1.    Grup tarama uygulamasında sınıf düzeylerine uygun sorular sorulacak. Öğrencilerin

 

puanları doğru verdikleri cevaplar üzerinden hesaplanacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevaplara etki etmeyecektir.

 2. Grup tarama uygulaması tüm Türkiye’de tamamlandıktan sonra yetenek alanları bazında sonuçlara göre ülke ortalaması belirlenecek ve bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler MEB tarafından ilan edilecektir

 

Bireysel Değerlendirme ve Sonuç Açıklama

 

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra ortalamanın üstünde puan alan öğrenciler yetenek alanlarına (genel zihinsel, resim, müzik) göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

 

 Grup tarama uygulamasında belirlenen ortalamayı geçerek yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecektir.