Bilsem Okulu Nedir ?

Bilseme Başvuru

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ BAŞVURULARI

 

Bilim ve Sanat Merkezleri; okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır. Bu merkezlerde öğrenciler uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme ve proje üretimi/yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

 

Özel yetenekli öğrencilerin kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için normal okullarda verilen eğitimin ötesinde farklılaştırılmış bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 80 ilde 106 BİLSEM ile hizmet vermektedir.

 

2. GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

 

1. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri

 

Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama takvimine göre yapılacaktır.

 

2. 2016-2017eğitim öğretim yılında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri GenelMüdürlüğü tarafından bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçme işlemi 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde tablet bilgisayarla grup tarama uygulaması şeklinde yapılacaktır.

 

3.Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması hafta sonu 4’eroturum

 

şeklinde yapılacak olup uygulamaya girecek öğrenci kendisine bildirilen tek oturuma ilgili tarih ve saatte katılacaktır.

 

4. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci ile ilgili iş ve işlemler il tanılama sınav komisyonları tarafından yürütülecektir.