Bilsem Okulu Nedir ?

2016-2017 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇİM TAKVİMİ

 Bilsem Sınav Aşamaları

 

TARİH

İŞLEM

 

 

17.10.2016

İl Tanılama Sınav Komisyonunun Kurulması

 

 

17.10.2016

Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi ve İlgili İşlemler Hakkında

11.11.2016

Bilgilendirme Toplantılarının Yapılması

 

 

14.11.2016

Sınıf Öğretmenleri Tarafından Aday Gösterilen Öğrencilerin Gözlem

09.12.2016

Formlarının E-Okul Sisteminden Doldurulması

 

 

12.12.2016

Aday Gösterilen ve Gözlem Formu Doldurulan Öğrencilerin

16.12.2016

Http://www.meb.gov.tr İnternet Adresinden Yayımlanması ve Gerekli

 

Düzeltmelerin Yapılması

 

 

19.12.2016

İl Tanılama Sınav Komisyonu Tarafından Grup Tarama Uygulamasına

30.12.2016

Girecek Öğrencilerin MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü Üzerinden Sınav

 

Merkezlerine Yerleştirilmesi

 

 

02.01.2017

Aday Gösterilen Öğrencilerin E-Okul Sistemi Üzerinden Uygulama Giriş

08.02.2017

Belgelerinin Verilmesi

 

 

11.02.2017

Grup Tarama Uygulamalarının Yapılması

09.04.2017

 

 

 

14.04.2017

Grup Tarama Uygulama Sonuçlarının http://www.meb.gov.tr Adresinden

 

Yayımlanması.

 

 

17.04.2017

Grup Tarama Uygulama Sonuçlarına İtiraz

21.04.2017

 

 

 

24.04.2017

Grup Tarama Uygulama Sonuçlarına İtirazların Değerlendirilmesi

05.05.2017

 

 

 

24.04.2017

Bireysel Değerlendirme İçin Hak Kazanan Öğrencilerin Randevularının İl

05.05.2017

Tanılama Sınav Komisyonu Tarafından Düzenlenmesi ve Velilere

 

Duyurulması

 

 

08.05.2017

Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması

30.06.2017

 

 

 

15.07.2017

Bireysel Değerlendirme Sonucu “Bilim ve Sanat Merkezleri” ne Yerleşme

 

Hakkı Kazanan Öğrencilerin www.meb.gov.tr Adresinden Duyurulması

 

 

17.07.2017

Bireysel Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz

21.07.2017

 

24.07.2017

Bireysel Değerlendirme Sonuçlarına İtirazların Değerlendirilmesi

04.08.2017

 

04.09.2017

Bilim ve Sanat Merkezlerine Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları

08.09.2017